The K Desktop Environment
Další Předchozí Obsah

10. Na tomto díle se podíleli

10.1 Autoři

Matthias Ettrich

Kalle Dahlheimer

Torben Weis

Bernd Wuebben

Stephen Schaub - Editor

Robert Williams - Editor

Dan Ohnesorg - Překlad do českého jazyka


Další Předchozí Obsah