The K Desktop Environment
Další Předchozí Obsah

2. Krátký úvod

Tato část je určena uživatelům, kteří se učí raději zkoumáním, nebo nemají čas přečíst si celý manuál a potřebují získat jen základní údaje. Vše, co zde popíšeme, bude v dalších částech popsáno znovu, ale mnohem podrobněji a s uvedením užitečných zkratek a tipů. Pokud jste netrpěliví, přečtěte si tuto část, hrajte si a později se vraťte ke zbytku. Samozřejmě, pokud to ještě budete potřebovat.

Zapamatujte si: KDE je extrémně konfigurovatelné, tento návod předpokládá standardní nastavení, tedy takové jaké získáte čistou instalací.

2.1 Desktop KDE

Po startu KDE je obrazovka typicky rozdělena na tři oblasti:

2.2 Připravit, Pozor, Start!

Na tomto místě přinášíme několik tipů do začátků.


Další Předchozí Obsah