The K Desktop Environment
Další Předchozí Obsah

Úvod do KDE

Tým KDE

Verze 1.1, 13. srpna 1999


Základy práce s K Desktop Environment

1. Úvodem

2. Krátký úvod

3. Spouštění aplikací

4. Jak ovládnout okna

5. Složky souborů aneb organizace souborů

6. Konfigurace KDE

7. Odhlášení

8. KDE - vzrušující cesta

9. Dodatky

10. Na tomto díle se podíleli


Další Předchozí Obsah