- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -

Linuxové noviny 01-02/99

Linuxová sobota

Dan Ohnesorg, 15. února 1999

Na začátku ledna jsem si červeně zatrhl v kalendáři důležité datum, 23. ledna 1999, abychom byli přesní. Na tento den byla naplánována Linuxová sobota na pražském ČVUT. Ze začátku jsem příliš nevěřil, že je možné na FELu takovou akci realizovat, protože tato fakulta rozhodně nepatří k nejaktivnějším. Dle očekávání se ukázalo, že některé úseky, jako třeba vrátnice, jsou vyloženou brzdou na cestě kamkoliv, nejen do Evropy. Ale diplomatické umění Petra Olšáka slavilo úspěch a akci se podařilo uspořádat. Poděkování patří také katedře Elektroenergetiky, která zapůjčila počítačovou laboratoř, v níž se akce uskutečnila, katedře Matematiky za zapůjčení techniky a SVTI za zajištění potřebných registrací IP adres a příkladný dohled nad připojením do Internetu, bez kterého by akce neměla šťávu.

Organizátoři se dostavili o půl osmé a začali vytyčovat trasy k jednotlivým uzlovým bodům akce, instalačnímu místu, přednáškovému sálu a bufetu. V těsném závěsu za nimi postupovala první vlna příchozích, kteří si přivstali. Někteří z nich za svým Linuxem obětavě putovali již stovky kilometrů. Neuvěřitelné, když začal Microsoft prodávat Windows 95, někteří lidé spali před obchody, aby si svá Windows mohli koupit hned ráno. Tam se to dá vysvětlit mocnou reklamou, ale čím si to vysvětlit u Linuxu? (Nejvtipnější vysvětlení, které dostane redakce Linuxových novin, odměníme).

Akce byla oficiálně zahájena v 9:00, ale nikdo si toho nevšiml. Všichni přítomní, kterým se podařilo najít volnou přípojku na síť, již instalovali. V předsálí stála slušná fronta. Dříve narozeným ji lze přiblížit asi jako frontu na banány v roce 1980. Začalo se ukazovat, že lidé mají nepřekonatelnou nechuť k registracím, a tak místo 19 objednaných dorazil asi trojnásobek. To říkám pro případ, že budete takovou akci organizovat, tak všechno spočítejte a pak to vynásobte třemi, bude to akorát. My jsme tento důležitý početní krok neprovedli, protože jsme si nepřečetli předem tento článek. Výsledkem byla poměrně značná čekací doba. Ale přítomní ji nesli statečně a nikdo nechtěl vrátit vstupné.

Nepodařilo se udělat přesnou statistiku, kolik lidí akci navštívilo. V jednom okamžiku bylo v laboratoři 57 lidí. To je zhruba tolik, že se organizátoři sami ztrácejí jeden druhému a tráví čas hledáním toho, kdo seděl před minutou u tohohle stroje, ale teď sedí o jeden vedle, jenže není vidět, protože je obklopen hradbou okolostojících. Celé osazenstvo se promíchávalo a pokud jste někde s někým začali komunikovat, bylo téměř jisté, že za chvíli ho již nenajdete. Situace se začala zlepšovat až se zahájením odpoledního programu, ale skutečně poslední spokojený zákazník opustil instalační prostory v 18:30.

Po obědě začala v posluchárně valná hromada CZLUGu. Účast nebyla nijak masová, určitě přišlo méně lidí než na instalaci. Ale o valné hromadě si přečtete jinde. Potom následovaly přednášky, především hojně navštívená přednáška o autorském právu, na které byla zpochybněna možnost používat GPL/GNU licence na našem území, a ukázka fenomenální grafické knihovny AAlib, která kreslí pomocí písmenek. Přednášek jsem se povětšinou nezúčastnil, protože jsem zajišťoval instalace v počítačové laboratoři. Ale i z toho mála, které jsem viděl, mohu bezpečně říct, že přednášky měly veliký ohlas a nikdo, kdo si na ně udělal čas, neodcházel nespokojen.

Celá akce byla doplněna prodejem knih o Linuxu (pravda, byly tam i knihy o Windows), které přivezl brněnský knihkupec Pavel Mareček, jinak sídlem na fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Účastníci měli možnost zaplatit členské příspěvky CZLUGu, ověřit si, že jsou v databázích vedeni správně a bez překlepů a zakoupit trička s tučňáky a duchaplným nápisem. Byla možnost reklamovat případné vadné kusy CD distribuovaných CZLUGem. Na tyto účely byl vyroben nový image, o který byl velký zájem; bohužel dopoledne jsme všechna CD blokovali na reklamace, protože jsme nevěděli, kolik jich bude, a když jsme to navečer věděli, zase nebylo zájemců. Zbytek CD si proto odvezl na prodej do Brna pan Mareček.

CD obsahovala to samé, co se instalovalo. To znamená Redhat 5.2, doplněný Yenyou o kryptografické aplikace, které nesmějí být na originálních CD, třeba pgp, mod_ssl pro apache, ssl_wrappery a podobně. Dále je na něm počeštěný Emacs, české manuálové stránky a pár dalších drobností. Já jsem do zbývajícího místa doplnil KDE 1.1pre, dnes už neaktuální, a textový editor WordPerfect pro Linux, který sice svou licencí není příliš free, ale zase stahování tak velkého souboru není pro běžné smrtelníky snadné. Dále jsou na CD texty Linuxových novin, Czech HOWTO a další lokalizační věci.

Závěrem možno konstatovat, že akce byla velmi úspěšná. Byla zřejmě největší akcí toho druhu, která se dosud konala. Dokazuje to jistě i stoupající oblibu Linuxu na všech frontách. Můžeme se těšit, že jakmile nám uvolní Mezinárodní měnový fond Kongresové centrum, budeme ho potřebovat pro Linux Install Fest. *


- předchozí článek - následující článek - obsah - úvodní stránka -